with Brak komentarzy

Rudołowice                 

Poniedziałek                 05. 03                  godz. 1800                                                                                                                                                                                                                                                                  1) + Marek Gilarski od koleżanek i kolegów żony ze szk. podst.

2) + Anna, + Andrzej Kolasa, + Anna Pieniążek, + Władysław Dobosz

Wtorek                         06. 03           godz. 1800

1) + Zofia Dworak od rodziny Kwiecińskich z Leżajska                                        

2) + Dariusz Chrobak 13 r. ś.

Środa                           07. 03         godz. 1700                                                                                                                                                                                                                                                                               + Lucyna Jabłońska od kuzynki Ewy z rodziną

Czwartek                    08. 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1) dziękczynna za łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki Boże dla kobiet naszej parafii

2) + Janina Łuc 47 r. ś.                                                                  

Piątek                           09. 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                         + Zofia Dworak od Alicji Socha                                                                                                                                              

Sobota                          10. 03     godz. 1600                                          

+ Edward Trzak 50 r. ś

Niedziela                      11. 03                                                                                             

730 + Stanisław Mokrzyński i +++ z rodziny                         

1130 + Lucyna Jabłońska od koleżanek i kolegów z klasy szk. podst.

1500 za parafian         

Bystrowice                                                                                                                                                                                         

Poniedziałek                 05. 03                  godz. 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             + Zdzisława Kielar od Anny Wrońskiej z rodziną

Wtorek                         06. 03           godz. 1600                      

+ Agnieszka, + Michał, + Sabina, + Jan, + Antoni Lach, + Anna Galicka

Piątek                           09. 03         godz. 1600                                                                                                                                               

+ Julia, + Eugeniusz Mazur                                                                                                                                              

Niedziela                      11. 03                                                                                             

 900  + Edward 5 r. ś., + Stanisława Kochman                                                                                                                                                       

 

Roźwienica                                                                                                  

Poniedziałek                 05. 03                  godz. 1700                    

+ Stanisław Małka od Wójta i Pracowników Urzędu Gminy Roźwienica

Wtorek                         06. 03           godz. 1700                    

+ Stanisław Małka od Jacka Zygmunta z rodziną

Środa                           07. 03         godz. 1630                                                                                                                                                                                                                                  

+ Stanisław Małka od KGW Roźwienica

Czwartek             08.03

+ Stanisław Małka od brata Adama z rodziną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Piątek                   09.03                                                                                                                                                    

+ Stanisław Małka od Radnych Rady Gminy Roźwienica                                                                                                                                              

Niedziela             11. 03                                                                                             

1015 dziękczynna za łaski z prośbą o błog. dla rodziny