Duszpasterze w Parafii

Ks. Mirosław Mateja – proboszcz
Ks. Piotr Krzysik – wikary

Dotychczasowi duszpasterze

Proboszczowie
Wikariusze