Intencje 28. 08 – 03. 09

with Brak komentarzy

Rudołowice                  godz. 1800

Poniedziałek                 28. 08           godz. 700

+ s. Zdzisława Mokszyńska

Wtorek                         29. 08                           

+ Tomasz Chrobak, + Bronisława, + Jan, + Magdalena Jacheć

Środa                           30. 08             godz. 2100

+ Edward Rogus 15 r. ś.                                                                             

Czwartek                      31. 08                                                            

+ Kazimiera Dańczura od wnuków z rodzinami

Piątek                           01. 09.                                                 

+ Zofia Piątek od Agnieszki, Elżbiety, Karoliny

Sobota                          02. 09                                                                            

1) dziękczynna za łaski z prośbą o boże błog., zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Janusza w 10 r. zawarcia sakr. małżeństwa

2) + Jam Krupa od sąsiadów

Niedziela                       03. 09                                                                                      

730        dziękczynna za łaski z prośbą o boże błog., zdrowie,  potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Mari i Stanisława w 30 r. zawarcia sakr. małżeństwa

1130 + Anna, + Marian Sieńko od dzieci

Bystrowice                   

Środa                           30. 08             godz. 1800

+ Irena Skupień od rodziny Babiczów                                                                            

Piątek                           01. 09.   godz. 1700                                                                                          

dziękczynna za łaski z prośbą o boże błog., zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej z okazji 65 rocznicy urodzin

Niedziela                       03. 09                                                                                       

900 1) + Dariusz 7 r. ś., + Kazimiera, + Tadeusz

2) dziękczynna za zbiory od róż różańcowych

Roźwienica                  

Środa                          30. 08             godz. 1700

+ Adolf Kalicki od Kazimiery Mielniczek i rodziny Bielców                                                                          

Piątek                           01. 09.   godz. 1800                                                                                          

+ Józef Łanda od rodziny Kędziora

Niedziela                       03. 09                         

1015 o zdrowie i błog. Boże dla Zuzi w 1 urodziny