Intencje 04 – 10. 05. 2020

Rudołowice                godz.1800

Poniedziałek               04. 05

w intencji strażaków dziękczynna za łaski i opiekę za przyczyną św. Floriana z prośbą o błog. Boże,  opiekę i bezpieczeństwo  w służbie za przyczyną św. Patrona

Wtorek              05. 05

dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla rodziny

Środa                 06. 05

+ Stefania Stafiej od córki Zofii z rodziną

Czwartek           07. 05

+ Waldemar Chowaniec 5 r. ś.

Piątek                08. 05

+ Stanisław, + Zofia, + Marian Bukowy                       

Sobota               09. 05  

1) + Rozalia, + Jan Kucab, +++ z rodziny

2) + Stanisław Hala                       

Niedziela            10. 05

730  + Antoni Łuc 18 r. ś.                                                 

1000  + Edward Furtak od rodziny Zaprzała

1130 + Janusz Kisiel ( 5 greg.)

1500 w intencji Parafian

 

 

Bystrowice                        godz.1700 

Poniedziałek                 04. 05          

 + Antoni Michałowski r. ś., + Jan, + Franciszka, + Maria, + Stanisław                                                                                 

Wtorek               05. 05

w intencji strażaków dziękczynna za łaski i opiekę za przyczyną św. Floriana z prośbą o błog. Boże,  opiekę i bezpieczeństwo  w służbie za przyczyną św. Patrona

Środa                  06. 05

+ Janusz Kisiel (1 greg.)

Czwartek           07. 05

+ Janusz Kisiel (2 greg.)

Piątek                 08. 05

+ Janusz Kisiel (3 greg.)

Sobota                09. 05 

+ Janusz Kisiel (4 greg.)

Niedziela                      10. 05

900 + Alfred 28 r. ś., + Zuzanna Płonka

 

Roźwienica                   godz.1700 

Piątek                  08. 05

w intencji strażaków dziękczynna za łaski i opiekę za przyczyną św. Floriana z prośbą o błog. Boże,  opiekę i bezpieczeństwo  w służbie za przyczyną św. Patrona

Niedziela             10. 05

1015 + Stanisława 12 r. ś., + Jan Styś