Intencje 7. 05 – 13. 05

Rudołowice                 

Poniedziałek                 7. 05           

godz. 1000     + gen. Kazimierz Gilarski od Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej

godz. 1800     + Waldemar Chowaniec 3 r. ś.  

Wtorek                         08. 05          godz. 1800                                                                                                                               + Stanisław, + Zofia, + Marian Bukowy

Środa                           09. 05                                                                                                                                                       1)  + Marek Gilarski od rodziny Damian i Rut ze Śląska                                                                                                                 2) + Jan Toczek 30 dzień po śmierci    

Czwartek                     10. 05       

+ Antoni Łuc 16 r. ś.                          

Piątek                           11. 05                                                                                                                                                        1) + Marek Gilarski od brata Jana z rodziną                                                                                                                                   2) + Marian 8 r. ś., + Anna, +++ z rodziny Sieńko

Sobota                          12. 05                                                                                                                                                        1) + Andrzej Zygmunt od Zofii Skupień z mężem                                                                                                                           2) + Jan, + Edward Baran

Niedziela                      13. 05                                                                                                                                                         730   + Józef 7 r. ś., + Maciej Kałużny        

1130 w intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. i ich rodziców o potrzebne łaski

1500 w intencji Parafian

 

Bystrowice                                                                                                                                                                                                   Poniedziałek                 7. 05           godz. 1600                                                                                                                               + Jan Ślęk od strażaków z OSP Bystrowice

Wtorek                         08. 05                                                                                                                                                          + Zofia Mazur od rodziny Machajów

Środa                           09. 05                                                                                                                                                         1) + Genowefa Mazur od Haliny Basińskiej                                                                                                                                     2) + Jan Ślęk od Zuzanny Moskwa i Zofii Kawa

Czwartek                      10. 05                                                                                                                                                         1) + Genowefa Mazur od rodziny Mazur i Kowalińskich                                                                                                                  2) + Jan Ślęk od Heleny Oczak z rodziną                     

Sobota                          12. 05                                                                              

+ Zdzisława Kielar od sąsiadki

Niedziela                        13. 05                                                                                                                                                   900  + Zofia Zielonka od męża i synów                                                                                                  

 

Roźwienica                                                                                                  

Wtorek                         08. 05                                                                                                                                                          + Stanisław 19 r. ś , + Zofia i +++ z rodziny          

Niedziela                      13. 05                                                                                                                                                         1015 + Stefania, + Wiktor Marcinkiewicz