Ogłoszenia Przemienienie Pańskie 6. 08. 2017

with Brak komentarzy

Rudołowice

 1. Msze św. w tym tygodniu: we wtorek i czwartek o 700, pozostałe dni o 1800.
 2. We środę święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy, męczennicy, patronki Europy, we czwartek św. Wawrzyńca
 3. Dzisiaj taca przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
 4. Proszę o zapisywanie się na pieszą pielgrzymkę do Tuligłów na 14 sierpnia.
 5. We czwartek od godz. 8:30 w OŚRODKU ZDROWIA w ROŹWIENICY odbędzie się kompleksowe komputerowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów. Szczegółowe informacje w Ośrodku Zdrowia.
 6. Proszę prenumeratorów o odnowienie tygodnika ” NIEDZIELA”, kwota za kwartał 60 zł.
 7. Dziękuję za comiesięczną składkę, kwota tej składki w miesiącu lipcu wyniosła w Mokrej 460 zł, w Rudołowicach 6690 zł., za złom 873 zł i 450 zł z opłat cmentarnych, wpłacono na konto 8013 zł., Bóg zapłać ofiarodawcom i zbierającym.
 8. Dziękuję koszenie trawy i porządki wokół plebanii, za sprzątanie kościoła i wokół kościoła oraz ofiarę na fundusz dekoracyjny. Proszę na sobotę na godz. 900 następujących parafian: Maria Podpinka, Mariusz Żeńczak, Kazimierz Sośnicki, Monika Sośnicka, Edward Furtek, Maria Konrad, Jan Zagrobelny. Proszę także na sobotę członków rady kościelnej.
 9. Intencje.

 

Bystrowice

 

 1. Msza św. w niedzielę 900.
 2. We środę święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy, męczennicy, patronki Europy, we czwartek św. Wawrzyńca
 3. Dzisiaj taca przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
 4. Proszę o zapisywanie się na pieszą pielgrzymkę do Tuligłów na 14 sierpnia, wyjście o 1830 z Rudołowic, jest możliwość zakupu śpiewników pielgrzymkowych.
 5. We czwartek od godz. 8:30 w OŚRODKU ZDROWIA w ROŹWIENICY odbędzie się kompleksowe komputerowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów. Szczegółowe informacje w Ośrodku Zdrowia.
 6. Proszę prenumeratorów o odnowienie tygodnika ” NIEDZIELA”, kwota za kwartał 60 zł.
 7. Dziękuję za sprzątanie kościoła i dekorację kwiatową.
 8. Intencje.

 

 

 

 

 

Roźwienica

 1. Msze św. w tym tygodniu: we środę, piątek o 1600, w niedzielę 900.
 2. We środę święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy, męczennicy, patronki Europy, we czwartek św. Wawrzyńca
 3. Dzisiaj taca przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
 4. Proszę o zapisywanie się na pieszą pielgrzymkę do Tuligłów na 14 sierpnia, wyjście o 1830 z Rudołowic, jest możliwość zakupu śpiewników pielgrzymkowych.
 5. We czwartek od godz. 8:30 w OŚRODKU ZDROWIA w ROŹWIENICY odbędzie się kompleksowe komputerowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów. Szczegółowe informacje w Ośrodku Zdrowia.
 6. Dziękuję za składkę na prace remontowe przy plebani, kwota tej składki w miesiącu lipcu wyniosła 2710 zł i 450 zł z opłat cmentarnych, Bóg zapłać ofiarodawcom i zbierającym.
 7. Dziękujemy za ofiarę na sprzątanie świątyni i kwiaty, prosimy następnych
 8. Intencje.